ODS summary in Hebrew

 

 

ODS יאפא – סקירה, פברואר 2014   

קבוצת ODS יאפא התארגנה בסוף קיץ 2012 בעקבות כינוס מינכן ביולי של אותה שנה. פגישות הקבוצה נערכות מאז על בסיס קבוע. הפעילים והפעילות מגיעים מתנועות ומפלגות שונות, מתחומי הפעולה הציבורית, הפוליטית והרעיונית והפעילות החברתית והתרבותית, ערבים ויהודים, רובם – אך לא כולם – תושבי יפו והסביבה.

מאחדת את חברי הקבוצה ההכרה שמבנה המדינה הדמוקרטית האחת בכל חלקי פלסטין ההסטורית אינו רעיון אוטופי אלא תוכנית מעשית ופתרון יחיד והכרחי לבעיות הבוערות של תושבי הארץ.

רוב בני העם הערבי הפלסטיני – התושבים הילידים של הארץ – גורשו מבתיהם ב-1948, אדמותיהם, בתיהם ורכושם נגזלו מהם וכפריהם ועריהם נהרסו. מליוני פליטים מצפים עד היום לחזרתם. מי שנשאר במולדתו סובל מכיבוש, מגזענות ומדיכוי.

עבור התושבים היהודים, שיטת הפריווילגיות והאפרטהייד שמקיימת ישראל מציבה אותם בקונפליקט מתמיד עם שכניהם הפלסטינים ועם עמי האזור והופכת אותם לבשר תותחים במלחמות אימפריאליסטיות לשליטה באזור.

המשטר המבוסס על חלוקה של האוכלוסיה לפי מוצא ודת אינו מאפשר מאבק למען חברה צודקת יותר והופך את הרוב הגדול של תושבי הארץ לקורבנות דיכוי וניצול. המשך משטר זה מאיים להביא מלחמות נוספות המסכנות את כל תושבי הארץ ואת שלום האזור והעולם.

אנו רואים בהקמת החברה המשותפת לא רק פיתרון לבעיות הרבות והבוערות אלא גם הזדמנות לבנות חברה חדשה צודקת יותר וטובה יותר על בסיס שוויון זכויות מלא.

אנו שואפים לחברה המכבדת את האמונות, התרבויות ואורחות החיים השונות המצויות בקרבה ורואה בהן מקור להעשרת החברה כולה. המאבק לדמוקרטיה ולזכויות מלאות ושוות לכל תושבי הארץ, פליטיה הערבים פלסטינים וצאצאיהם פרושו לא רק הסרת הדיכוי אלא גם שותפות אמיתית ומשפיעה של התושבים בתהליך הפוליטי והגנה וטיפוח הזכויות החברתיות שיאפשרו לכל התושבים לחיות בכבוד, לפתח את עצמם ולהיות שותפים בפיתוח החברה.

אנו מאמצים את התכנית להקמת מדינה דמוקרטית אחת כפתרון צודק ובר קיימה לסבלו של העם הפלסטיני. פתרון זה כולל ומבטיח את שיבת הפליטים והבאת הקץ לכיבוש ולאפרטהייד ולכל צורות הדיכוי הלאומי וההפליה הגזענית. פתרון זה מבטיח סיום אמיתי לסכסוך והשתלבות התושבים היהודים בארץ מתוך שותפות ולא מתוך קונפליקט.

תכנית זו תאפשר לכל תושבי הארץ, כולל הפליטים הפלסטינים החוזרים, להיות שותפים מלאים בבחירת ועיצוב המשטר הפוליטי ולחיות כאזרחים שווי זכויות. בכך תבטיח המדינה הדמוקרטית לכולם את הביטחון והשלום, תמנע את כל צורות האפלייה, הדיכוי וההדרה, תפתח את הכלכלה והחברה לטובת כל התושבים, תבטיח את הרווחה והשגשוג, תפעל לצדק חברתי ותתקדם לקראת עתיד טוב יותר.

המדינה הדמוקרטית צריכה להיות מדינה אזרחית המקיימת הפרדה בין הדת והמדינה. כל האזרחים ייהנו מזכויות שוות, יוכלו להצביע בבחירות, להציג את מועמדותם לתפקידים השונים ולהשתתף בניהול השלטון. המדינה תפעל בחקיקה ובמעשה נגד כל אפלייה על רקע גזע, מין, נטייה מינית, צבע, שפה, דת, דעה פוליטית או לא פוליטית, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, מקום לידה או כל מצב אחר.

אנו מאמינים כי הפתרון הדמוקרטי יבוא בדרך של דיון, הסברה, שכנוע ומאבק ציבורי בכל הדרכים הלגיטימיות המעוגנות בחוק הבינלאומי. מדיניות הגרוש, הכיבוש, הגזענות, הניצול והדיכוי הובילה לסבל, הרס, מלחמות בלתי פוסקות והעדר כל אופק לפיתרון. לכן אנו רואים חשיבות להביא למודעות הציבור כי הפיתרון נמצא ואפשרי וכי הפעולה המשותפת של כולנו – כל השותפים לפתרון זה, הפליטים בגולה והנמצאים בכל רחבי הארץ – יכולה לשנות את המצב ולהיות חזקה יותר מכל תוכנית של המשטר לשמור על “המצב הקיים”. חשוב גם, לצורך הכנת התנאים ליצירת השינוי, לגייס תמיכה לפיתרון צודק זה בין הגופים והכוחות העממיים והרשמיים באזור ובכל העולם.

קבוצת יפו פתוחה לכל המעוניינות והמעוניינים לפעול איתנו למען מטרה אנושית זו, ופועלת ליצירת קשר ושיתוף פעולה עם קבוצות ותנועות בעלות מטרות דומות.

הקבוצה ערכה עד כה מספר מפגשים להצגת עמדותיה באיזור תל אביב: בקואליצית נשים לשלום, ובמתחם בר-קיימא, כמו גם בכנס "זוכרות" בתל אביב (ספטמבר 2013). מפגשים חשובים התקיימו עם קבוצת ODS רמאללה, כולל מפגש משותף פתוח ב-2 בנובמבר 2013 שנערך ברמאללה וזכה לתהודה חיובית רבה. חברים בקבוצה שיתפו פעולה עם הקמפיין חסר התקדים לשחרורו של שובת הרעב סאמר עיסאווי; כמו כן תמכו במועמד רשימת יאפא העצמאית בבחירות המוניציפליות בעיר. במרס הקרוב מתוכנן מפגש פתוח לציבור הרחב ביפו עם פרופסור אילן פפה.

למנשר קבוצת יפו בערבית, , בעברית ובאנגלית